ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1315 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผอ.ศ.ศ./ผอ.ร.ร.ศ.ศ./ผอ.ร.ร.ศ.ส. ทุกแห่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์