ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยที่พบบ่อย

ตอบ / ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 ให้ตรวจสอบยอดเงินประมาณในระบบ New GFMIS Thai

ตอบ / ตอนนี้ สนผ.กำลังเสนอเรื่องอยู่ที่ห้องท่านเลขา กพฐ.

ข้ามไปยังทูลบาร์