การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📣📣การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน📣
🚩วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น🚩
🎗️นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วยในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
🎗️โดย นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
🎗️พร้อมนี้ นายวิทยา ทัศมี ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ และนางสาวพัชรกันต์ เมธาอัครเกียรติ ผอ.สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย