Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.พ. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนมกราคม 2560
6 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว492 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
3 ก.พ. 2560
ที่ ศธ 04002/ว364 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
30 ม.ค. 2560
เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 548 แห่ง เรื่อง การตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1)
25 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว324 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2559
25 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
24 ม.ค. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนธันวาคม 2559
13 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว118 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
12 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ธ.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1130 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (ManualX
19 ธ.ค. 2559
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
13 ธ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1017 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน ผ่านระบบรายงาน Online
13 ธ.ค. 2559
แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณโรงเรียนดีใก้ลบ้าน (แม่เหล็ก) ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว762 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
23 พ.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 พ.ย. 2559
ประมวลค่าเสื่อมประจำเดือนตุลาคม 2559
15 พ.ย. 2559
ตั้งเบิกในระบบ GF
2 พ.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
20 ต.ค. 2559
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
7 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2911 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
29 ก.ย. 2559

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )