Site map | Weblink
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักงาน หนังสือ ข่าว ประกาศ กระดานถาม-ตอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม E-filling สพฐ. โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เปลี่ยนภาษา

Thai

ยังไม่รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2885617
ใคร ทำอะไร ที่ไหน ?
ข่าว/ประกาศ
กระดานถาม - ตอบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
 ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
สำนักและหน่วยงานภายใน สพฐ.
  สำนักอำนวยการ(สอ.)
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)
  สำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.)
  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(สพร,)
  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สวก,)
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ(กพร.)
  หน่วยตรวจสอบภายใน(ตสน.)
  สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรม
  สำนักพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สกสค.
  สพฐ.
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ


 

ประกาศจากผู้ดูแลระบบ

วันที่ 5 มีนาคม 2552

เรียน ผู้ใช้งาน website สำนักการคลังและสินทรัพย์

เรื่อง ภาระหน้าที่การดูแลระบบชั่วคราวของผู้ดูแลระบบ

เนื่องจากขณะนี้ได้สังเกตุเห็น Topic ที่เป็น spam (โฆษณาเว็บอนาจาร) ปรากฏขึ้นมาจำนวนมากใน website ของสำนักการคลังและสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากที่ทางสำนักการคลังและสินทรัพย์ ต้องการให้ถอดการ Login เข้าใช้งาน เพราะสร้างความไม่สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ดูแลระบบได้รายงานเหตุผลของการทำ User Authentication ก่อนเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ ให้กับทางสำนักการคลังและสินทรัพย์รับทราบเรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธการคงไว้ของระบบนี้ จึงทำให้บุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นผู้ไม่หวังดี (ซึ่งมีอยู่มากใน Internet) เข้ามาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติ ขณะนี้ถือว่าสถานนะการยังไม่ร้ายแรง เพราะถือว่า spam เหล่าเป็นแค่การรบกวน แต่เมื่อใดเกิดมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการไปใช้ในทางที่ไม่ดี อันเป็นผลเสียหายแก่ บุคคลที่มีข้อมูลระบุอยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น ๆ นำไปสู่การฟ้องร้องไม่ว่าในกรณีใด ๆ เกิดขึ้น จะเกิดความเสียหายต่อสำนักการคลังและสินทรัพย์ ทั้งค่าเสียหายและภาพลักษณ์ อย่างปฏิเสธไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ดูและระบบ (ซึ่งขณะนี้รับหน้าที่ดูแลชั่วคราวตามคำสั่งของสำนักการคลังและสินทรัพย์ จนกว่าผู้ดูแลระบบท่านต่อไปจะดำเนินการเสร็จ) จึงขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่รั่วไหลออกไปจาก website สำนักการคลังและสินทรัพย์แห่งนี้ โดยผู้ดูแลระบบจะทำการดูแลเฉพาะในกรณีที่ website ไม่ทำงานเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

_________________
Best Regards,
Administrator

ประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ร้องทุกข็/ร้องเรียน
สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Go Top
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสำนักฯ | ข่าว/ประกาศ | กระดานถาม-ตอบ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | e-filling สพฐ. | แผนผังเว็บไซต์ | เชื่อมโยงเว็บไซต

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5323 / e-mail : somwung@obec.go.th
Design for Internet Explorer 7 ( Resolution 1024 * 768 )