หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการ Interactive Learning รายการลำดับที่ 5-9 (6 ธ.ค. 2554)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา และราคากลาง (14 มิ.ย. 2554)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 (20 เม.ย. 2554)
ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (16 ก.ย. 2553)
เรื่อง ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา (1 ก.ค. 2553)
ศธ 04002/ว 2702 ปรับปรุงราคามาตรฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเมษายน 2552 (18 ธ.ค. 2552)
ที่ ศธ 04002/2475 เรื่อง การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (24 พ.ย. 2552)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5]
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323