หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.ย. 2559
รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (คำขอตามรายงาน Online รอบ 2)
26 ส.ค. 2559
ประมวลค่าเสื่อมราคาเดือนกรกฎาคม 2559
25 ส.ค. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
24 ส.ค. 2559
ประมวลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนมิถุนายน 2559
27 ก.ค. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1951 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
15 ก.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1880 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
8 ก.ค. 2559
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย
29 มิ.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
20 มิ.ย. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1626 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกรายได้สถานศึกษาในระบบ GFMIS
17 มิ.ย. 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
9 มิ.ย. 2559
บัญชีแนบท้าย(เลขรหัสคำขอ) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว1420 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
3 มิ.ย. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1489 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เรื่อง หน่วยเบิกที่ใช้รหัสกิจกรรมหลักไม่ถูกต้องในการเบิกงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
2 มิ.ย. 2559
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาเดือนเมษายน 2559
27 พ.ค. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
23 พ.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1254 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอขยายเวลาปิดหน่วยเบิกจ่ายของโรงเรียนในระบบ GFMIS
4 พ.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1160 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดทำข้อมูลโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง กระทวงการคลัง
27 เม.ย. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
19 เม.ย. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1030 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่้อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
18 เม.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323