หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3 (1 ก.พ. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) (1 ก.พ. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3_3 (ครุภัณฑ์ดนตรี) (18 ม.ค. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_2 (26 ธ.ค. 2555)
สปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เล่ม 2/4 (17 ธ.ค. 2555)
สปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เล่ม 1/4 (17 ธ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_3 (17 ธ.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา สพฐ (28 ส.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่ม 2) (7 ส.ค. 2555)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (16 ก.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สพฐ. (เล่มที่ 1) (5 มิ.ย. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สพฐ. (เล่มที่ 2) (5 มิ.ย. 2555)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541 (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เล่มที่ 5) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เล่มที่ 4) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ ปีงบประมาณ 2555 (เล่มที่ 6) (15 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่มที่ 3) (14 พ.ค. 2555)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ (เล่มที่ 1) (14 พ.ค. 2555)
สเปคและราคาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก) ตามบัญชีแนบท้ายกระทรวง (เพิ่มเติม จำนวน 39 รายการ)" (25 เม.ย. 2555)
ที่ ศธ 04002/ว 438 เรื่อง ขอเวียนแจ้งหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 22 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2555 และ ที่ นร 0719/ว 23 เรื่อง ราคามาตรฐานครุัณฑ์ (9 มี.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323