หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

การบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินเข้าระบบ GFMIS
18 ม.ค. 2551
ขอเปิดงวดงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551
16 ม.ค. 2551
ด่วนที่สุด รายการคงค้างบัญชีพักเงินนำส่ง (ขอให้หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551)
16 ม.ค. 2551
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือ 04002/ว152 รายละเอียดยอดเงิน
16 ม.ค. 2551
ที่ ศธ 04002/ว 192 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552
16 ม.ค. 2551

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323