หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด รายการคงค้างบัญชีพักเงินนำส่ง (ขอให้หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551)
31 ต.ค. 2551
ด่วนที่สุด รายการคงค้างบัญชีพักเงินนำส่ง
31 ต.ค. 2551
(ขอให้หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551)
ด่วนที่สุด ศธ 04002/ว152 แนวทางการยกยอดข้อมูงเข้าสู่ระบบ GFMIS
26 ต.ค. 2551
ว2453 แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีงบประมาณ 2551
22 ต.ค. 2551
ข่าวด่วน จาก สพฐ.
15 ต.ค. 2551
ว2369 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ GFMIS
10 ต.ค. 2551
ศธ 04002/ว2368 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานในระบบ GFMIS
9 ต.ค. 2551
ข่าวด่วน เร่งรัดการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ด่วน
8 ต.ค. 2551
ด่วนที่สุด ขอเปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 17 กันยายน 2551
15 ก.ย. 2551
ขอเปิดงวดงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2551
28 ส.ค. 2551
ศธ 04002/1556 เรื่องการบันทึกรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภทเงินบำเหน็จบำนาญจ่ายตรง
21 ก.ค. 2551
ด่วนที่สุด เร่งรัดการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
21 ก.ค. 2551
เรื่องการบันทึกรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภทเงินบำเหน็จบำนาญจ่ายตรง
21 มิ.ย. 2551
ศธ 04002/1556
เรื่อง การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย
21 พ.ค. 2551
ที่ ศธ 04002/ว700 ลว. 3 เม.ย.51 เรื่อง การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS
3 เม.ย. 2551
ลว. 3 เม.ย.51 เรื่อง การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS
3 เม.ย. 2551
ที่ ศธ 04002/ว700
การนำฝากเงิน (Pay in slip) เบิกเกินส่งคืนเงินบำเหน็จบำนาญจ่ายตรงในระบบ GFMIS
2 เม.ย. 2551
แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 633 ลว.27 มีค.51
28 มี.ค. 2551
การเปลี่ยนแปลงระบบรับและนำเงินส่งคลัง (GFMIS) แบบใหม่
28 ก.พ. 2551
เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS
19 ก.พ. 2551

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323