หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1027 การกำหนดระหัสกิจกรรมย่อย2552 เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
1 พ.ค. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/804 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการกดำเนินงานในระบบ GFMIS
30 เม.ย. 2552
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/809 คำสั่งในการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
30 เม.ย. 2552
ด่วนที่สุด ศธ 04002/ว500 ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่าย
9 มี.ค. 2552
ด่วนที่สุด ศธ 04002/ว500 ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่าย
9 มี.ค. 2552
ด่วนที่สุด ศธ 04002/ว500 ขอให้แจ้งรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่าย
9 มี.ค. 2552
ด่วนมาก ศธ 04002/467 เร่งดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
4 มี.ค. 2552
ด่วนมาก ศธ 04002/467 เร่งดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
4 มี.ค. 2552
สถานที่ตั้งสำนักงาน ฯ
25 ก.พ. 2552
รายการคงค้างนำส่งเงินซ่ึงไม่สามารถกระทบยอดได้
25 ก.พ. 2552
เกี่ยวกับสำนักงาน
25 ก.พ. 2552
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว399 ขอให้แจ้งรายละเอียดประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
24 ก.พ. 2552
ศธ 04002/ว354 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
20 ก.พ. 2552
ที่ ศธ 04002/ว 192 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552
2 ก.พ. 2552
ด่วนที่สุด ศธ 04002/ว152 แนวทางการยกยอดข้อมูงเข้าสู่ระบบ GFMIS
29 ม.ค. 2552
ศธ 04002/ว186 ส่งแบบขอเบิกเงินงบประมาณ ขบ. 02
27 ม.ค. 2552
ที่ ศธ 04002/ว 43 การปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง (เฉพาะรายการพัก)
12 ม.ค. 2552
ที่ ศธ 04002/ว 43 การปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง (เฉพาะรายการพัก)
12 ม.ค. 2552
ด่วนมาก เร่งรัดการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS
26 พ.ย. 2551
รายการที่ถูกยกเลิกเอกสารการนำส่งเงินในระบบ GFMIS
13 พ.ย. 2551

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323