หน้าหลัก >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว2416 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (29 ส.ค. 2557)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ (30 ก.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (16 ก.ค. 2557)
แจ้งสเปคครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา "ที่ปรับแก้ไข" (3 ก.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (12 มิ.ย. 2557)
ที่ ศธ 04002/ ว1367 ลว. 30 พ.ค.57 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(ครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ/วิชาการโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม และโรงเรียนขนาดเล็ก) (2 มิ.ย. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา), ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์, ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ) เล่มที่ 1/6 (29 พ.ค. 2557)
ที่ ศธ 04002/ว 1217 ลว.15 พ.ค.57 ขอเวียนหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 34 และ ว 35 ลว.31 มี.ค.57 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รวม 2 เล่ม (26 พ.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด, ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 3/6 (26 พ.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ, ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ, ครุภัณฑ์วิชางานช่าง, ครุภัณฑ์การเกษตร) เล่ม 2/6 (23 พ.ค. 2557)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่ม 6/6 (23 พ.ค. 2557)
ร่าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสพฐ.จำนวน 14 เล่ม (13 มี.ค. 2557)
รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และที่ขอปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม (5 พ.ย. 2556)
ที่ ศธ 04002/ว 678 เรื่อง การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น (25 ก.ค. 2556)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 (25 ก.ค. 2556)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2 (27 มิ.ย. 2556)
รายละเอียดคุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา (บัญชี ก.) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 มี.ค. 2556)
สปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เล่ม 3/4 (18 ก.พ. 2556)
ร่าง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (18 ก.พ. 2556)
สปค ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เล่ม 4/4 (11 ก.พ. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323