หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว107 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1
20 ม.ค. 2554
ประกาศ ขอให้เจ้าหน้าที่บัญชีทุกหน่วยเบิกจ่ายไม่ต้องจัดส่งรายงานเกณฑ์คงค้าง
14 ม.ค. 2554
การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ 2553
12 ม.ค. 2554
เลขที่เอกสาร GFMIS (บำนาญปกติ) ประจำเดือนธันวาคม 2553
29 ธ.ค. 2553
เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS งวด 1 ปี 2554
15 พ.ย. 2553
แนวทางการโอนสินทรัพย์ คำสั่งงาน ABUMN
10 พ.ย. 2553
ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2554 (ส่วนกลาง)
9 พ.ย. 2553
ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2554 (ส่วนภูมิภาค)
9 พ.ย. 2553
ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2554
19 ต.ค. 2553
ที่ ศธ 04002/ว 2237 ลว. 14 ตุลาคม 2553 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ 2553 ในระบบ GFMIS
14 ต.ค. 2553
เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4
6 ต.ค. 2553
หน่วยเบิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ
2 ก.ย. 2553
เร่งรัดรายการคงค้างตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
1 ก.ย. 2553
หน่วยเบิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ
19 ส.ค. 2553
คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนข้อจำกัดของระบบ Excel Loader ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
16 ส.ค. 2553
เลขที่เอกสาร GFMIS เดือนกรกฏาคม 2553
22 ก.ค. 2553
ที่ ศธ 04002/ว1410 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษาในระบบ GFMIS
20 ก.ค. 2553
ที่ ศธ 04002/ว1362 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
14 ก.ค. 2553
รายละเอียดบัญชีค้างรับ บก. ปี 2009
14 ก.ค. 2553
เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
6 ก.ค. 2553

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323