หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
10 ส.ค. 2554
ที่ ศธ 04002/ว 1615 เรื่อง จัดอบรม "หลักสูตรอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่านเครือข่าย Web Online"
8 ส.ค. 2554
ที่ ศธ 04002/ว 1438 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
20 ก.ค. 2554
รายการคงค้างไตรมาส 3
4 ก.ค. 2554
เรื่อง ข้อควรระวังและปัญหาในการล้างบัญชีพักสินทรัพย์
19 พ.ค. 2554
ข้อมูลกระดาษทำการ (ครั้งที่ 1)
25 เม.ย. 2554
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 722 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2
18 เม.ย. 2554
เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2
4 เม.ย. 2554
รายชื่อหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดส่งกระดาษทำการ ปี 53
16 มี.ค. 2554
เร่งรัดรายการคงค้างในระบบ GFMIS ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์
1 มี.ค. 2554
ประกาศ เรียนเจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของ สพป. และ สพม. ทุกท่าน
22 ก.พ. 2554
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (กระดาษทำการ ครั้งที่ 3)
16 ก.พ. 2554
ด่วนที่สุด แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชี หน่วยเบิกที่ 2000400026 2000400110 2000400286 2000400474 2000400711
8 ก.พ. 2554
รายละเอียดประกอบกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแนบ 1-16)
8 ก.พ. 2554
ที่ ศธ 04002/ว 142 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (กระดาษทำการ ครั้งที่ 2)
7 ก.พ. 2554
ที่ ศธ 04002/ว 142 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (กระดาษทำการ ครั้งที่ 1)
3 ก.พ. 2554
เลขที่เอกสาร GFMIS บำนาญปกติ (922)
27 ม.ค. 2554
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/140 เรื่อง แจ้งให้ทราบว่ากรมบัญชีกลางจะปิดระบบปฏิบัติงานในระบบ GFIMS
24 ม.ค. 2554
ที่ ศธ 04002/ว90 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
21 ม.ค. 2554
ด่วนที่สุด เร่งรัดรายการคงค้างไตรมาสแรก 2554
20 ม.ค. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323