หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 (กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
5 ก.ย. 2555
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2107 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2555 ในระบบ GFMIS
30 ส.ค. 2555
ด่วนที่สุด รับรองค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
29 ส.ค. 2555
แจ้ง เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
15 ส.ค. 2555
รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2554
15 ส.ค. 2555
ด่วนที่สุด ทวงแบบสำรวจบัญชี ปี 2556 (กลุ่มระบบบัญชี)
14 ส.ค. 2555
เอกสารการประชุม VDO CONFERENCE ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 (กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ)
1 ส.ค. 2555
ข่าวสำคัญ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
16 ก.ค. 2555
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2555 (ไตรมาส 3) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ....(กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ)
9 ก.ค. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 1517 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3
4 ก.ค. 2555
รายการคงค้างทางบัญชีในระบบ GFMIS ณ 30 มิถุนายน 2555
2 ก.ค. 2555
เรื่อง การรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 18 ระบบ ARS ของ กพร.
21 มิ.ย. 2555
เอกสารการประชุม VDO.CONFRERENCE
18 มิ.ย. 2555
การระบุกิจกรรมย่อย
14 มิ.ย. 2555
ด่วนที่สุด เร่งรัดศูนย์ต้นทุนการจัดส่งหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ประจำปี 2554
12 มิ.ย. 2555
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 842 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 (ไตรมาสที่ 2)
11 พ.ค. 2555
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 754 เรื่อง ตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
4 เม.ย. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 730 เรื่อง เร่งรัดการจัดทำกระดาษทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หน่วยเบิกจ่าย P2400-P2700, P7400-P9600
2 เม.ย. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 727 เรื่อง เร่งรัดการจัดทำกระดาษทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หน่วยเบิกจ่าย P2600, P3300, P5700-P7300
2 เม.ย. 2555
ที่ ศธ 04002/ว 708 เรื่อง เร่งรัดการจัดทำกระดาษทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หน่วยเบิกจ่าย P3200, P4800-P5600
30 มี.ค. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323