หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 967 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
18 เม.ย. 2556
เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2556
10 เม.ย. 2556
ด่วนที่สุด การแก้ไขใบนำฝากเงิน (Pay - In Slip) กรณีปิดงวดบัญชี
29 มี.ค. 2556
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาก่อหนี้รายจ่ายลงทุนงบประมาณปี พ.ศ.2556
27 มี.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 723 เรื่อง การประชุมทางไกล (VDO Confernece) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555-2556
19 มี.ค. 2556
ประกาศ ด่วนที่สุด ทวงเอกสารแสดงการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
7 มี.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 410 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
14 ก.พ. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 38, ว 39 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2555
11 ก.พ. 2556
ด่วนที่สุด ทุกหน่วยเบิกจ่ายกรอกรายงานขอผ่อนผันงบลงทุนภายใน 11 ก.พ. 56 (ที่ ศธ 04002/ว368 ลงวันที่ 8 ก.พ. 56)
8 ก.พ. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 211 ลว. 24 มค.56 หนังสือนำแจ้ง สพป. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมติดตามฯ
28 ม.ค. 2556
ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2556 (หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง)
11 ม.ค. 2556
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 11 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556
7 ม.ค. 2556
ที่ ศธ 04002/ว 8 เรื่อง เร่งรัดกรบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
3 ม.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 1 เรื่อง การโอนสินทรัพย์ผิดบัญชีในระบบ GFMIS
2 ม.ค. 2556
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 3120 เรื่อง การปฏิบัติงานในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556
13 ธ.ค. 2555
กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
6 ธ.ค. 2555
ด่วนที่สุด เรื่อง การเปิดงวดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2555
23 พ.ย. 2555
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2585 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2555
28 ก.ย. 2555
ประกาศ ด่วนที่สุด ทวงเอกสารแสดงการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
13 ก.ย. 2555
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 2216 เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
6 ก.ย. 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323