หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว3600 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันภายในมกราคม 2558
30 ธ.ค. 2557
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3577 ลว. 29 ธ.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
29 ธ.ค. 2557
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
26 ธ.ค. 2557
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันตามมาตรการภาครัฐ
24 ธ.ค. 2557
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
22 ธ.ค. 2557
รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 12/2557 (รอบแรก) ปรับลดหนี้ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
12 ธ.ค. 2557
เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 50 เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุน รอบ 2
28 พ.ย. 2557
การประมวลผลค่าเสื่อมราคมประจำเดือนตุลาคม 2557
21 พ.ย. 2557
เลขที่เอกสาร GFMIS บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 พ.ย. 2557
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3179 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้บันทึกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
12 พ.ย. 2557
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก
10 พ.ย. 2557
ที่ ศธ 04002/ว3152 ลว.6 พ.ย.57 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
7 พ.ย. 2557
การปิดงวดบัญชีและการประมวลผลค่าเสี่อมราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS
27 ต.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว 2982 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี 2558
17 ต.ค. 2557
รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 10/2557
13 ต.ค. 2557
ที่ ศธ 04002/ว2864 ลว.2 ต.ค.57 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
2 ต.ค. 2557
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2580 ลว.11 กย.57 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS กรณีมีหนี้ผูกพัน
30 ก.ย. 2557
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2557 บำนาญปกติ(922)บำเหน็จรายเดือน(938)
26 ก.ย. 2557
ที่ ศธ 04002/2598 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการภาครัฐประจำปี 2558
19 ก.ย. 2557
ที่ ศธ 04002/ว2639 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2557 ในระบบ GFMIS
18 ก.ย. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323