หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย
23 มี.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
23 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว687 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดอบรมการใช้งานจริงของระบบสารสนเทศฯ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก
16 มี.ค. 2558
กรมบัญชีกลาง รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 03/2558
12 มี.ค. 2558
เลขที่เอการ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
23 ก.พ. 2558
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
19 ก.พ. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนมกราคม 2558
19 ก.พ. 2558
ที่ ศธ 04002/ว456 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เร่งรัดรายงานผลความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(ภายใน 20 ก.พ.58)
17 ก.พ. 2558
รายชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ สพฐ. ยังไม่ได้รับรายงานสถานะเบิกจ่ายงบลงทุน ข้อมูล ณ 4 กุมภาพันธ์ 2558
13 ก.พ. 2558
ข้อมูลงบลงทุน ส่งให้ 20 สำนักส่วนกลาง ใช้อ้างอิงรายงาน
12 ก.พ. 2558
รายงานสรุปการหักหนี้ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือนปี 02/2558
11 ก.พ. 2558
ที่ ศธ 04002/ว272 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
28 ม.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว203 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
23 ม.ค. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย
22 ม.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
22 ม.ค. 2558
ด่วนที่ เรื่อง ขยายเวลาการบันทึกรายงาน Online
22 ม.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว166 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลปริมาณงาน
21 ม.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว96 การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2557
19 ม.ค. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว134 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558 เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก
16 ม.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว63 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง มาตรการภาครัฐ เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
12 ม.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323