หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เรื่อง ประมวลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนตุลาคม 2558
23 พ.ย. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
23 พ.ย. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อย ปี 2559
16 พ.ย. 2558
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3320 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
30 ต.ค. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง สพฐ. จะดำเนินการปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 2 พ.ย.58
26 ต.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ต.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว3009 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
25 ก.ย. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิก ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งหยุดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินเข้าในเดือนสิงหาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558
23 ก.ย. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.ย. 2558
ที่ ศธ 04002/ว2909 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างและการบันทึกปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในระบบ GFMIS
17 ก.ย. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย
25 ส.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำนาญปกติ(922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ส.ค. 2558
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย
22 ก.ค. 2558
มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558
20 ก.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2558 บำบาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
20 ก.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว2045 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
14 ก.ค. 2558
คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
10 ก.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว1731 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25 มิ.ย. 2558
การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤษภาคม 2558
23 มิ.ย. 2558
ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
23 มิ.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323