หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว774 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวการปฏิบัติงานในระบบสินทรัพย์ถาวร GFMIS Web Online
31 มี.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว853 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้ายในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
29 มี.ค. 2559
เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2258
25 มี.ค. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 มี.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว551 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
26 ก.พ. 2559
แก้ไขหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว402 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรับและนำส่งเงินบำเหน็จบำนาญจ่ายตรงในระบบ GFMIS
25 ก.พ. 2559
เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 207 แห่ง เรื่อง ตรวตสอบค่าใช้จ่ายปี 2558 (ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2558)
20 ก.พ. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
17 ก.พ. 2559
บัญชีแนบท้าย ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว336 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
15 ก.พ. 2559
ที่ ศธ 04002/ว402 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรับและนำส่งเงินบำเหน็จบำนาญจ่ายตรงในระบบ GFMIS
11 ก.พ. 2559
เรียน ทุกหน่วยเบิกที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบตอบรับความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
10 ก.พ. 2559
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
20 ม.ค. 2559
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว133 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2559
15 ม.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว110 ลงวันที่ 13 มกราคา 2559 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
13 ม.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว68 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
11 ม.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว67 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความต้องการสมุดบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ
11 ม.ค. 2559
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งหยุดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2558
24 ธ.ค. 2558
คู่มือบันทึกรายงาน Online งบลงทุน
22 ธ.ค. 2558
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2559 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ธ.ค. 2558
ที่ ศธ 04002/ว3700 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8 ธ.ค. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323