หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4412 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4411 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2560
9 ส.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว976 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
8 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที ศธ 04002/ว978 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 มี.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว977 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8 มี.ค. 2560
แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การดำเนินงานของ สพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน กบข. และ กสจ. เมื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
8 มี.ค. 2560
ที่ ศธ 04002/ว846 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ก.พ. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนมกราคม 2560
6 ก.พ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว492 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
3 ก.พ. 2560
ที่ ศธ 04002/ว364 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
30 ม.ค. 2560
เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 548 แห่ง เรื่อง การตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1)
25 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว324 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2559
25 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
24 ม.ค. 2560
เรียน เจ้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนธันวาคม 2559
13 ม.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว118 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
12 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2560 บำนาญปกติ (922) บำเหน็จรายเดือน (938)
21 ธ.ค. 2559
ที่ ศธ 04002/ว1130 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (ManualX
19 ธ.ค. 2559
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
13 ธ.ค. 2559

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323