หน้าหลัก >> ประกาศโครงการ GFMIS
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศโครงการ GFMIS ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2561
9 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสอบยันยอดเงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560
6 ก.พ. 2561
ที่ ศธ 04002/ว105 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณปี 2561
11 ม.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560
9 ม.ค. 2561
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
8 ธ.ค. 2560
ที่ ศธ 04002/ว5353 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
29 พ.ย. 2560
ที่ ศธ 04002/ว5352 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
29 พ.ย. 2560
เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
16 พ.ย. 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมินผลงานฯ เงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย (ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)
14 พ.ย. 2560
การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560
13 พ.ย. 2560
เรื่อง ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2561
8 พ.ย. 2560
ระบบการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (e-MES) เรื่องระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
27 ต.ค. 2560
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือนกันยายน 2560
25 ต.ค. 2560
เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 แห่ง
12 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4264 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนาชการประจำปีงบประมาณ 2560
10 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4700,ว4701 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
9 ต.ค. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4651 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรื่อง ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ สพฐ.
9 ต.ค. 2560
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4412 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4411 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560
25 ก.ย. 2560
ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนกรกฎาคม 2560
9 ส.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300
โทรศัพท์: 02 628 5323